EN

Aktualności

30 maja 2022r. zainicjowany został tygodniowy program edukacji zawodowej w branży morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku. W projekcie wzięło udział ok. 650 uczniów klas ósmych szkół podstawowych w Rumi. Zajęcia były prowadzone w ramach działań Pomorskiego Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej. Partnerami projektu są Polenergia SA i Equinor Polska.

Idea warsztatów powstała ze względu na dynamiczny rozwój sektora farm wiatrowych na morzu przy jednoczesnym niedoborze wykwalifikowanych kadr na każdym etapie łańcucha dostaw sektora offshore.

W programie były prezentacje i warsztaty doradców zawodowych oraz ekspertów od budowania ścieżki edukacyjnej (współpraca z Przemysłową Akademią Rozwoju) oraz wykłady ekspertów rynku morskiej energetyki wiatrowej ze spółek Polenergia SA i Equinor Polska.

W przyszłym roku szkolnym zaplanowane są kolejne edycje programu dla uczniów ze szkół średnich technicznych i zawodowych z regionu województwa pomorskiego.