EN

Aktualności

11.05.br. został podpisany list intencyjny w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy w ramach Pomorskiego Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej. Sygnatariuszami byli: Zastępca Burmistrza Miasta Rumi – Ariel Sinicki, Prezes Rumia Invest Park - Agnieszka Rodak oraz przedstawiciele Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP – Zbigniew Stencel, Prezes Zarządu i Małgorzata Wokacz –Zaborowska, Dyrektor.

Strony  zgodnie stwierdziły, że powstanie Centrum Kompetencji w Rumi jest ważnym przedsięwzięciem dla sektora morskich farm wiatrowych gdyż zapewni efektywną współpracę w regionie między wszystkimi zainteresowanymi stronami szczególnie w zakresie edukacji i kształcenia zawodowego dla branży offshore. Podkreślono, że Pomorskie Centrum Kompetencji jest przedsięwzięciem strategicznym gdyż doskonale wpisuje się w Regionalny Program Strategiczny dla województwa pomorskiego. Położenie Centrum Kompetencji też jest wyjątkowo korzystne - w bezpośrednim sąsiedztwie Morskiego Portu w Gdyni i Morskiego Portu w Gdańku, a realizacją swoich zadań Cetrum obejmuje całe województwo pomorskie.