EN

Aktualności

W dniu 15.09.2021 odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce (Polish Offshore Wind Sector Deal). Wydarzenie zostało zainicjowane przez Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii – Pana Ireneusza Zyskę.

Wśród Sygnatariuszy Porozumienia byli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, inwestorzy (deweloperzy), podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw dla sektora morskiej energetyki wiatrowej, organizacje branżowe, przedstawiciele wyższych uczelni i instytutów badawczo-rozwojowych. Spółka Rumia Invest Park reprezentowana była przez Agnieszkę Rodak - Prezes Zarządu. W wydarzeniu brali również udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - Marszałek Leszek Bonna oraz Pani Karolina Lipińska i Pan Łukasz Dąbrowski.

Głównym celem podpisanego Porozumienia jest maksymalizacja lokalnego, polskiego wkładu w łańcuchach dostaw przy budowie farm wiatrowych na Bałtyku. To ważny krok do tego, aby morska energetyka wiatrowa stała się silnym impulsem dla polskiej gospodarki.