EN

Aktualności

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w dniu 10.05.2021 zawarte zostało Porozumienie o współpracy pomiędzy Rumia Invest Park Sp. z o.o. a Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Współpraca będzie bezpośrednio związana z realizacją projektu budowy Pomorskiego Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej w Rumi i polegać będzie na podejmowaniu wspólnych projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych w tym zakresie. Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego reprezentowała dr hab. Sylwia Mrozowska - prof. UG, Dyrektor Centrum oraz dr Krzysztof Szczepaniak - Ekspert ds. Innowacji dla zrównoważonego rozwoju Centrum, natomiast Rumia Invest Park Sp. z o.o. reprezentowana była przez Agnieszkę Rodak - Prezesa Zarządu oraz Pawła Wróbla - Pełnomocnika ds. PCK MEW.