EN

Aktualności

9 marca br. w siedzibie Klubu Integracji Społecznej w Rumi odbyło się spotkanie w ramach Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku.

Na zaproszenie Pana Michała Pasiecznego, Burmistrza Rumi i Pani Agnieszki Rodak, Prezesa spółki Rumia Invest Park w spotkaniu uczestniczył Pan Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Wśród zaproszonych gości byli: przedstawiciele starostw powiatowych w Lęborku i Wejherowie, reprezentanci Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Uniwersytetu Morskiego oraz przedstawiciele biznesu i liderzy grup roboczych Platformy Offshore, dla których tematyka rozwoju morskiej energetyki wiatrowej jest bardzo istotna

W ramach Pomorskiej Platformy Offshore przedstawiono dotychczasowe prace dotyczące powstającego Pomorskiego Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej (PCK MEO) i wytyczono kolejne kroki na najbliższy czas.  Agnieszka Rodak, Prezes spółki Rumia Invest Park i inicjatorka powstania Centrum Kompetencji podkreśliła fakt, że Platforma Offshore doskonale łączy i umożliwia efektywną współpracę zarówno lokalnych samorządów jak i biznesu na co dowodem jest grono zaproszonych osób i sygnatariuszy przedsięwzięcia. Podkreśliła, że budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku stanowi szansę rozwojową dla regionu zarówno w aspekcie biznesowym jak i edukacyjnym.  

Dr Karolina Lipińska z Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP omówiła dotychczasowe prace w ramach Platformy Offshore, podkreślając początki powstania koncepcji Platformy Offshore, do której przystąpiło ok. 20 sygnatariuszy a obecnie jest ich 90. Świadczy to o wzroście zainteresowania ale i też upatrywania szans dla rozwoju regionu i biznesu w województwie pomorskim.

Omówiono istotną kwestię przyszłych kadr dla branży offshore - w pewnym horyzoncie czasowym znajdzie zatrudnienie w tym sektorze nawet ok. 70 000 osób. Muszą to być kadry wykwalifikowane zarówno na poziomie technicznym jak i wyższym, inżynierskim. Temu celowi ma służyć powstające w Rumi Centrum Kompetencji, a także bliska współpraca Platformy z uczelniami wyższymi Trójmiasta m.in. z Uniwersytetem Morskim w Gdyni. Powstanie PCK MEO w Rumi doskonale wpisuje się w to zadanie jako specjalistyczne centrum edukacyjno- szkoleniowe w zakresie energetyki wiatrowej oraz w zapotrzebowanie regionu Pomorza. Centrum Kompetencji będzie również służyło jako miejsce koordynacji tych działań.

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk w swoim podsumowaniu podkreślił, że morska energetyka wiatrowa a szerzej energetyka z odnawialnych źródeł energii jest zapisana w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, gdzie do najważniejszych wyzwań rozwojowych zaliczono zwiększanie bezpieczeństwa środo-wiskowego i energetycznego. Pan Marszałek uznał, że współpraca szkolnictwa zawodowego, wyższego, samorządów lokalnych oraz lokalnego biznesu jest właściwym kierunkiem w rozwoju sektora offshore  w regionie. Wyraził zadowolenie, że taki dialog pomiędzy stronami się odbywa i zachęcał do poszerzania grona osób i podmiotów zainteresowanych tematyką farm wiatrowych.