EN

Aktualności

Spotkanie, podczas którego podpisany został list intencyjny w sprawie podjęcia współpracy w ramach Pomorskiego Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej, odbyło się 19 października w siedzibie Klubu Integracji Społecznej „Zagórze” w Rumi. Celem porozumienia jest wzmocnienie rynku pracy niezbędnego do efektywnego rozwoju energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Strony zobowiązały się do określenia swoich aktywności w różnych obszarach współpracy związanych z szeroko pojętą edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych.

List intencyjny w sprawie współpracy sygnowali: burmistrz Rumi Michał Pasieczny, prezes miejskiej spółki Rumia Invest Park Agnieszka Rodak, dyrektor Departamentu Morskich Farm Wiatrowych w Grupie Polenergia Maciej Stryjecki oraz prezes zarządu Equinor Polska Michał Kołodziejczyk. Podczas spotkania liderzy sektora morskiej energetyki wiatrowej przedstawili, na jakim etapie są projekty MFW Bałtyk I, MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III, wszystkie związane z budową farm wiatrowych.

Aby przygotować doskonałą kadrę zawodową dla morskiej energetyki wiatrowej, warto wzbudzać zainteresowanie sektorem offshore od najmłodszych lat, przez zabawę i budowanie świadomości społecznej, a następnie przez edukację ze szczególnym uwzględnieniem szkół technicznych. Wszystkie działania edukacyjno-szkoleniowo-treningowe należy też od początku koordynować – mówi Agnieszka Rodak, prezes spółki Rumia Invest Park. – Pomorskie Centrum Kompetencji w Rumi doskonale wpisuje się w taką rolę oraz w zapotrzebowanie Pomorza, naturalnie związanego z gospodarką morską, mając pełną akceptację i pomoc ze strony włodarzy miasta z burmistrzem Michałem Pasiecznym na czele – podkreśla.

Przy rozwijaniu takich projektów jednymi z najważniejszych czynników sukcesu są ludzie oraz ich kompetencje. Współpraca, którą nawiązujemy ze spółką Rumia Invest Park, ma istotne znaczenie w budowaniu zaplecza kadrowego dla tych ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski projektów. Dlatego też chcemy wspierać kształcenie wysokiej klasy specjalistów dla powstającej w Polsce branży morskiej energetyki wiatrowej – przyznaje Michał Kołodziejczyk, prezes zarządu Equinor Polska.

Rumia Invest Park będzie jednym z kluczowych partnerów Akademii Kompetencji Morskich, jednego z pięciu projektów flagowych wspierających rozwój local content (udział polskich firm – przyp. red.) w projektach morskich farm wiatrowych. W ramach Akademii Kompetencji Morskich będziemy prowadzić i promować działania mające na celu rozwój kompetentnych kadr dla nowego sektora przemysłu, jakim jest morska energetyka wiatrowa. Zapraszamy do współpracy z nami wszystkich chcących rozwijać podobne inicjatywy edukacyjne i szkoleniowe z całego kraju. Chcemy takie projekty wspierać merytorycznie, promocyjnie i organizacyjnie – zapowiada Maciej Stryjecki, dyrektor Departamentu Morskich Farm Wiatrowych w Grupie Polenergia.

Rumia dzięki współpracy z liderami sektora chce między innymi rozbudować program edukacyjny dla młodzieży z pomorskich szkół ponadpodstawowych, a następnie zrealizować poligon szkoleniowy na miejskich terenach inwestycyjnych oraz stworzyć koncepcję zagospodarowania obszaru przeznaczonego pod budowę siedziby Pomorskiego Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej w Rumi.

Energetyka w zakresie odnawialnych źródeł energii jest kluczowa, co powtarzamy od wielu lat i bardzo mocno przygotowujemy się jako samorząd do transformacji klimatyczno-energetycznej w Rumi. Zdiagnozowaliśmy już i zinwentaryzowaliśmy wszystkie źródła, nazwijmy to, nieczystej emisji. Działamy dalej w tej kwestii, mamy naprawdę mocny zespół w urzędzie i spółce – podkreśla burmistrz Michał Pasieczny. – Jeśli chodzi o budowę Centrum Kompetencji, to chcemy, aby to nasi i okoliczni mieszkańcy mieli możliwość pozyskania wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w branży offshore. Doskonale wiemy, jak wysokie są tam zarobki, tak że zależy nam, aby nasi mieszkańcy byli doskonale przygotowani. Dlatego też współpracujemy z różnymi podmiotami i przedsiębiorcami, a to jest kolejny krok w tę stronę. Z naszej strony zapewniamy pełne wsparcie i mobilizację, aby realizować wspólnie te projekty – podsumowuje.