EN

Cel

Naszym celem jest kreowanie, integracja i wzmocnienie zasobów rynku pracy niezbędnych do realizacji inwestycji w sektorze morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku. Inwestycje powinny przyczyniać się do zwiększenia korzyści dla rynku pracy i podmiotów gospodarczych uczestniczących w łańcuchu dostaw (local content). Centrum ma być hub’em edukacyjno-treningowym w którym spotykają się instytucje odpowiadające za edukację, szkolenia, trening, certyfikację, miejscem dialogu z branżą wiatrową oraz podmiotami uczestniczącymi w łańcuchu dostaw.

Lokalizacja

Centrum będzie zlokalizowane na terenach inwestycyjnych miasta Rumi, sąsiadujących z Portem w Gdyni, zapewniających możliwość budowy specjalistycznego zaplecza, w tym poligonu do ćwiczeń na wysokościach, p.poż. itd. Położenie centrum wynika z kompleksowej koncepcji utworzenia zaplecza obsługi elementów morskich farm wiatrowych powstałej na zlecenie Portu w Gdyni, w której tereny Rumi zostały wskazane jako najbardziej optymalna lokalizacja do utworzenia Centrum.

Funkcje

Szkoleniowo-treningowe

miejsce specjalistycznych szkoleń i kursów (certyfikaty i uprawnienia niezbędne do pracy w branży offshore), specjalistycznych kursów językowych.

Konferencyjno-biurowe

oferując unikalne warunki i atmosferę „offshore” dzięki architekturze zewnętrznej i wystrojowi wewnątrz Centrum.

Analityczno-badawcze

prowadzenie i upowszechnianie badań rynku pracy morskiej energetyki wiatrowej, publikacje raportów we współpracy z instytucjami zajmującymi się edukacją, kształceniem, rynkiem pracy oraz inwestorami, dostarczanie analiz nt. wymagań względem różnych grup pracowników sektora morskiej energetyki wiatrowej na różnych etapach inwestycji.

Promocyjne

upowszechnianie wiedzy nt. funkcjonowania sektora offshore wind.

Realizowane
działania

Integracja podmiotów odpowiadających za przygotowanie rynku pracy dla offshore. Rozwijamy współpracę m.in. z: 

  • organizacjami branżowymi,
  • firmami szkoleniowymi,
  • uczelniami wyższymi,
  • szkołami zawodowymi i technikami,
  • organizacjami pracodawców,
  • jednostkami samorządowymi,
  • firmami branży offshore wind.
Zobacz wszystkie

Skontakuj się z nami

883 100 855

Biuro: ul. Dąbrowskiego 17 lokal 3C (I piętro)
Siedziba: ul. Dębogórska 148, 84-230 Rumia