EN

Aktualności

Pomorskie Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej w Rumi wskazane jako przedsięwzięcie strategiczne dla regionu pomorskiego.

W dniu 29.07.2021 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął cztery Regionalne Programy Strategiczne. W RPS dotyczącym spraw gospodarki wskazano Pomorskie Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej w Rumi jako jedno ze strategicznych przedsięwzięć dla regionu.

RPS są narzędziem realizacji Strategii Rozwoju Województwa. Pozosałe RPS dotyczą rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego, edukacji i kapitału społecznego, zdrowia i wrażliwości społecznej oraz bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego.

Pomorskie Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej w Rumi, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa ws. RPS, będzie podnosić kwalifikacje mieszkańców poprzez upowszechnianie idei i korzyści wynikających z kształcenia przez całe życe, z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, pozwalając na elastyczne dostosowywanie do zmieniających się trendów i sytuacji społeczno-gospodarczej, a także wspierając rozwój kształcenia ustawicznego dostosowanego do potrzeb nowoczesnej gospodarki regionu - w szczególności w zakresie ISP oraz branż kluczowych dla gospodarki i potrzeb inwestorów.

Więcej: Uchwała nr 755/271/21 Zarządu Województwa Pomorskiego