EN

Aktualności

W dniu 13.10.2021 Pomorska Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Gdańsku przyjęła stanowisko w zakresie przygotowania kadr dla sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Jak wskazuje PWRRP, rozwój sektora offshore jest strategicznym kierunkiem transformacji polskiej energetyki, stwarzającym szansę na rozwój rynku pracy oraz wyspecjalizowanych kompetencji kadrowych. Analizy wskazują, że w ciągu kilkunastu lat w sektorze tym może powstać w Polsce nawet do 70 tysięcy nowych miejsc pracy. Do wykorzystania tych możliwości konieczne jest wsparcie systemu edukacji i szkoleń.

W tym kontekście PWRRP zwróciła również uwagę na inicjatywę "Pomorska Platforma Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku", której jednym z najważniejszych zadań jest przygotowanie kadr niezbędnych do budowy oraz obsługi farm wiatrowych oraz podkreślona została rola Pomorskiego Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej, wskazanego w RPS w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego jako cel strategiczny, 

Aby wzmocnić system edukacji i szkoleń dla nowego sektora niezbędne będzie:

- pogłębienie współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi, opartej na organizacji systemu praktyk zawodowych oraz wyposażeniu szkół w odpowiedni sprzęt

- wyeliminowanie luki kompetencyjnej na regionalnym rynku pracy

- opracowanie modelu identyfikacji i rozwoju kompetencji niezbędnych na stanowiskach potrzebnych do budowy, obsługi lub serwisu turbin wiatrowych.

Pełna treść stanowiska Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Gdańsku dostępna jest tutaj.