EN

Aktualności

Wykwalifikowana siła robocza jest absolutnie kluczowa dla rozwoju sektora morskiej energii wiatrowej w Europie.

To wspólne stwierdzenie po bardzo ciekawym panelu dyskusyjnym podczas# EUSEW 2023 (Tydzień Zrównoważonego Rozwoju) w Brukseli.

Większość krajów UE boryka się z brakiem dobrze wykwalifikowanego personelu do budowy i serwisowania farm wiatrowych.Komisja Europejska dostrzega te problemy. Dlatego obecnie opracowuje wiele nowych programów finansowania podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowania pracowników dla MEW.

Podczas dyskusji poszczególni paneliści prezentowali swoje regionalne rozwiązania w celu zwiększenia zatrudnienia w MEW. Agnieszka Rodak przedstawiła cele ale i też zrealizowane już zadania przez Pomorskie Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej w Rumi. Nadrzędną funkcją Centrum Kompetencji jest rola parasola - punktu informacyjnego w wielu aspektach na temat morskiej energetyki odnawialnej. Centrum to również miejsce praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół technicznych i branżowych, jak również miejsce szkoleń dla dorosłych.

Centrum ma stanowić zaplecze przeznaczone do testowania i wdrażania innowacyjnych technologii dla energetyki odnawialnej. Ale też ma być przestrzenią konferencyjną i spotkań branżowych.

Agnieszka Rodak wspomniała również o sukcesie I edycji Edukacyjnych Targów Kariery i zaprosiła zebranych do współpracy albo chociaż do odwiedzin 2.edycji  EDU OFFSHORE WIND już 5-6 marca 2024 w hali AmberExpo w Gdańsku.

Wniosek sformułowany przez wszystkich uczestników jest jeden: wszystkie europejskie kraje zaangażowane w rozwój gospodarki offshorowej powinny ściśle współpracować ze sobą poprzez wymianę doświadczeń oraz inspirowanie i motywowanie młodych ludzi do zainteresowania się sektorem energetyki wiatrowej. Paneliści podkreślili również, że offshore stwarza wiele możliwości zawodowych dla kobiet ze względu na szerokie spektrum zagadnień. A nie każdy przecież musi pracować na turbinie

Razem musimy podkreślać korzyści płynące z rozwoju i pracy w morskiej energetyce wiatrowej. 

Dziękujemy Stowarzyszeniu Pomorskie w Unii za zaproszenie do udziału w panelu oraz za wsparcie

Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za ciekawe spostrzeżenia.

  • Iván Pineda z WindEurope (w szczególności za wzmiankę o sukcesie I edycji targów EDU OFFSHORE WIND 2023 w Gdańsku!)
  • Atle Blomgren z NORCE Norwegian Research Centre
  •  Niels-Erik Clausen z DTU - Technical University of Denmark
  • Audrey MacIver z Highlands and Islands Enterprise
  •  Łukasz Koliński za moderację spotkania.